innowacyjne urządzenie i system zarządzania urządzeniami grzewczymi z wykorzystaniem koncepcji Internetu Rzeczy

data publikacji: 22.06.2020

 

Oferowany przez nas system składa się z dwóch urządzeń, tzn. urządzenia pomiarowego (lub wielu) oraz urządzenia wykonawczego, sterującego pracą urządzeń końcowych.

Opracowane rozwiązanie wykorzystuje łatwo dostępne na rynku komponenty OpenHardware oraz pozwala na komunikację z innymi systemami zgodnie z koncepcją Internetu Rzeczy za pośrednictwem protokołu HTTP.

Stworzony interfejs programistyczny pozwala na zdalny odczyt temperatury oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Obudowa urządzenia pomiarowego została zaprojektowana i wykonana w technologii druku 3D, co pozwala na szybkie modyfikacje projektu pod wymagania konkretnego klienta w oraz prostą i niedrogą replikację (produkcję) niezbędnych elementów.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani zautomatyzowaniem systemu grzewczego w budynku to zapraszamy do kontaktu! Dobierzemy i dostosujemy niezbędne komponenty do specyfiki środowiska, w którym system ma pracować.

 

IMAGIT Małgorzata Skiba uczestniczy w projekcie „Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego urządzenia i systemu zarządzania urządzeniami grzewczymi z wykorzystaniem koncepcji Internetu Rzeczy”
Kwota dofinansowania: 76 000,00 PLN